Hva skjer i BOR?

Bærekraftig reiseliv i koronatider

En serie artikler og kronikker om bærekraftige norgesferie og den spesielle sommeren 2020 finner du her:

Bærekraftig norgesferie? Hva er det? (forskning.no, mai 2020)

God bærekraftig Norgesferie (kronikk i GD, april 2020)

Å reise, er det fali’ det, Solan? (kronikk i Nationen, april 2020)

Dette er å nasjonalparke

Du finner foredrag om feltarbeidet på Dombås, presentasjoner fra co-designprossesen på Dombås og studentarbeid her

Forskningsdagene på Dombås (september 2019)

Les nyhetsoppslag om aktivitetene på Dombås her

Bacheloroppgaver om prosjektet (juni 2019)

Les nyhetsoppslag om bacheloroppgaver om Mjøsa her

Start case Rendalen (mai 2019)

Les nyhetsoppslag om hva vi skal gjøre i Rendalen her 

Instagrameksperiment #vårtdovre (april-november 2019)

Innlegg på Snowballkonferanse (februar 2019)

-Det geniale med BOR-prosjektet er at det har klart å samle folk fra næringen, det offentlige, destinasjonsselskapene og mange andre, for å jobbe sammen med en nøytral moderator og bli bedre sammen. Det er fint å få inn kunnskap og til slutt håper vi å sitte med en klar og tydelig anbefaling. Mats Reinsby fra Evjua Strandpark sparte ikke på ros da han presenterte  BOR-prosjektet på Snowballkonferansen på Lillehammer. Reinsby representerer en av reiselivsbedriftene som har deltatt i ‘co-design’ -metoden i case Mjøsa.

Forskerne Monica Breiby og Eva Duedahl presenterte prosjektet og foreløpige funn fra feltarbeidet og arbeidsseminarene. Se hele presentasjonen til Monica, Eva og Mats her (PDF): Presentasjon Snowballkonferanse 

Datainnsamling Sjusjøen godt i gang (høst 2018)

Les nyhetsoppslag om datainnsamlingen her

Les nyhetsoppslag om spørreundersøkelsen om lokalbefolknings bruk av Sjusjøen og Nordseter her

Arbeidsseminar om reiselivet i Mjøsregionen (høst 2018)

Og analysering av materialet innsamlet på feltarbeid (oktober 2018). Se noen bilder fra seminaret her.

Artikkel om feltarbeidet på forskning.no (september 2018):

Forskere studerer feriebilder fra Mjøsa 

Ny rapport (juni 2018):

Last ned rapporten Tourism nature and sustainability som er gjort på oppdrag fra Nordisk råd (PDF)

Dette er casene i prosjektet om bærekraftig reiseliv (april 2018):

Forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) er godt i gang og det er blitt gjennomført et første møte med de to arbeidsgruppene som skal hjelpe forskerne med å drøfte, diskutere og bygge nettverk.  

Oversikt over deltakerne i arbeidsgruppene finner du her 

Ut fra en liste med kriterier er det valgt caser/områder det skal ses nærmere på de neste 3 år. Her er blant annet geografisk spredning, egnethet i forhold til temaer og type destinasjon vektlagt.  

Felles case

Som overordnet case for hele prosjektet er Dovre og området rundt valgt. Fokuset her ligger på naturaktiviteter, et sted som inkluderer både turister, hytteeiere og fastboende og at det har et potensial for både sommer- og vinterturisme.  

-Vi er ikke ute etter bare suksesshistorier, sier prosjektleder Monica A. Breiby. -Det er viktig at funnene som kommer fram i casestudiene har overføringsverdi til andre destinasjoner, slik at de også kan dra nytte av det vi kommer fram til. 

BOR-prosjektet er delt i to spesifikke temaer: Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling og Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner.  

Mjøsområdet

Temaet Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser bør fanges opp av næringen. Hvordan jobbes det med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Hvordan kan reiselivet legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der? Her vektlegges sosial bærekraft og tilbud til ulike generasjoner. For dette temaet er Mjøsområdet valgt som case. 

-Mjøsa er et spennende område som dekker både Oppland og Hedmark, og hvor mange ulike opplevelsesdimensjoner vil testes ut, understreker Breiby. 

Helårsdestinasjoner

Tema 2, Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, vil blant annet fokusere på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører. Dette temaet vil også fokusere på styring og planlegging av hyttedestinasjoner. 

Her er det valgt to ytterpunkter av destinasjoner: det mer ‘urbaniserte’ fjellområdet Sjusjøen versus utmarks- og utkant området Renåfjellet i Rendalen. I tillegg skal kulturminne- og kulturlandskapsområdet Granavollen under lupen.  

Sjusjøen er Norges største hyttedestinasjon og det gir muligheter for å se på utfordringer knyttet til ulike dimensjoner ved bærekraft. Nærheten til Osloregionen og dilemmaer rundt utbyggingsprosjekter er også interessante aspekter.  Et ytterpunkt til Sjusjøen, er Renåfjellet, som ligger relativt langt fra folketette områder og flyplass.  

Granavollen med Lygnafjellet er blant annet valgt som case for å se nærmere på kombinasjonen natur og kultur som opplevelsesprodukt, og potensialet i utviklingen som helårsdestinasjon.  

       Bærekraftig reiseliv

  • Tar vare på ressurser for neste generasjon
  • Natur er en avgjørende ressurs for reiselivet i Norge
  • Reiselivsbedrifter er avhengige av lokalsamfunn, kulturarv og infrastruktur
  • Utviklingen må være lønnsom for både næringen og samfunnet
  • 3 bærekrafts dimensjoner: miljø, sosial, økonomi

Videopresentasjon av prosjektet (mars 2018)

Hva er det egentlig forskerne skal se på? Se her hva postdoktor Monica Breiby jobber med i BOR-prosjektet:


Kick off (januar 2018):

Samarbeidspartnere i BOR samlet seg til KICK OFF  24. januar 2018. Målet er både å skape og bevare relevante og verdifulle koblinger mellom praksis og forskning, gjennom felles læring og utfoldelse.

Les om avsparket på Prøysenhuset her

Last ned informasjonsfolderen om BOR her (PDF)

Avspark. Bilde: Terje Rakke/Nordic Life – Visitnorway.com