Fire reiselivsforskere er i uke 20 på befaring på Renåfjellet i forbindelse med forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR). Området er valgt som ett av flere case i prosjektet.

Tidligere har BOR-prosjektet blant annet sett på det Sjusjøen som landets største hyttedestinasjon.

-Kontrasten til Renåfjellet med færre hytter, mer stillhet og ro, og lengre avstand til større markeder, kan være interessant å se nærmere på understreker prosjektleder Monica Breiby.

Sentrale spørsmål i arbeidet på Renåfjellet er:

  • I hvilken grad og på hvilke betingelser kan videre utvikling av fritidsboliger og evt. reiselivsnæring utvikle og støtte opp om lokal verdiskaping og næringsutvikling og
  • I hvilken grad og på hvilke betingelser kan videre utvikling av fritidsboliger og evt. reiselivsnæring støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting (attraktivitet som bosted)?

I første omgang står samtaler med kommunen og næringsaktører på programmet. Deretter skal reiselivsforskere på befaring i alpinanlegget og hytteområdet.