Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner

Prosjektet vil blant annet fokusere på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører. Hvilke tiltak er akseptable og ønskelige, og hvordan kan bærekraft utvikles til et konkurransefortrinn for Innlandet? Dette temaet vil også fokusere på styring og planlegging av hyttedestinasjoner.

Her er det valgt 3 caser:  det mer ‘urbaniserte’ fjellområdet Sjusjøen versus utmarks- og utkant området Renåfjellet i Rendalen. I tillegg skal kulturminne- og kulturlandskapsområdet Granavollen under lupen.

Bilde: Visit Norway CH