Case fritidsboliger

Temaet Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner vil blant annet fokusere på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører. Hvilke tiltak er akseptable og ønskelige, og hvordan kan bærekraft utvikles til et konkurransefortrinn for Innlandet? Dette temaet vil også fokusere på styring og planlegging av hyttedestinasjoner.

Les kronikken ‘Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig? (september 2019)

Her er det valgt 3 caser:  det mer ‘urbaniserte’ fjellområdet Sjusjøen versus utmarks- og utkant området Renåfjellet i Rendalen. I tillegg skal Lygna under lupen. Datainnsamlingen foregår i slutten av 2018, hele 2019 og delvis i 2020.

Bilde: Visit Norway CH