Hvem jobber med BOR?

Prosjektgruppa 

Prosjektgruppa er forskerne som gjennomfører prosjektet.

Arbeidsgruppene

Deltakerne i arbeidsgruppen bidrar med å drøfte, komme med innspill og etablere kontakt med relevante eksisterende nettverk, slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte. De er invitert på grunn av blant annet bakgrunn, kunnskap og kontakter. Det er lagt opp til 2 gruppemøter i året.

Deltakere:

Ole Volden Sandersen (Atlungstad Brenneri), Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket), Nadja Hartikkala (Innovasjon Norge), Arne-Jørgen Skurdal (Visit Innlandet), Erik Lillebråten (Norsk Kulturarv), Turid Windjusveen Olsen (Fylkesmannen i Innlandet), Erlend Gjelsvik (Innlandet Fylkeskommune), Mai Bakken (Norsk Fjellsenter), Jan Ove Holmen (Sjusjøen Vel), Frederik Holte Breien (Valdres Natur- og Kulturpark), Katrine Kleiven (Engerdal kommune) Silje A. Aen-Egenes (Innovasjon Norge), Hilde Nystuen (Sølen landskapsvernområde) og Merethe Sandum (Fylkesmannen i Innlandet).