Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) er et 3-årig forskningsprosjekt som retter seg mot reiselivsaktører i Innlandet.

Prosjektet gjennomføres av forskere ved Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning og Norsk Institutt for Naturforskning i regi av Senter for reiselivsforskning.

Klikk her for å lese en kort beskrivelse av BOR 

BOR starter i 2018 går over 3 år og er finansiert av Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland (KUFF).

Det er to hovedtemaer i BOR:

-Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling

-Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner

Gjennom hele prosjektperioden vil ulike reiselivsaktører, turister og lokalbefolkning bli løpende involvert og aktivt engasjert.

Les nyheter fra BOR her

Monica Breiby har en postdoktor stilling i prosjektet. Eva Duedahl Knudsen er doktorgradsstipendiat i BOR.

Spørsmål? Ta kontakt med Monica Breiby