Referanseliste BOR-prosjektet

Artikler

Breiby, M.A., Duedahl, E., Øian, H., & Ericsson, B. (2020): Exploring sustainable experiences in tourism, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 20(4), 1-17. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1839473

Breiby, M.A., Øian, H., & Aas, Ø. (2021). ‘Good’, ‘bad’ or ‘ugly’ tourism? – Sustainability discourses in nature-based tourism. In: Fredman, P. & J.V. Haukeland (reds.). Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From Place based Resources to Value-added Experiences. Cheltenham: Elgar.

Breiby, M.A., Selvaag, S.K., Øian, H., Duedahl, E., Lerfald, M. (2022) Managing sustainable development in recreational and protected areas. The Dovre case, Norway. Journal of Outdoor Recreation and Tourism

Duedahl, E. (2020). Co-designing emergent opportunities on the verges of inertia, sustaining tourism and re-imagining tourism. Tourism Recreation Research. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1814520

Ericsson, B., Øian, H., Lerfald, M., Breiby, M. & Selvaag, S.K. Sustainability and second-home tourism developments in various contexts: Same but different? (Unpublished manuscript)

Liburd, J., Duedahl, E., & Heape, C. (2020). Co-designing tourism for sustainable development. Journal of sustainable tourism. [akseptert for special issue om reiseliv og verdensmålene] https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1839473

Masteroppgave Larsen, A., & Lund, P. (2020). «Brukeren som kilde til innovasjon for mer tilgjengelige reiselivsdestinasjoner». Master i Innovasjon. Levert mai 2020 (Case Dovre).

 

Konferanser, seminarer og presentasjoner

 • Prosjektets Kick-off med private- og offentlige reiselivsprodusenter og forskere, Prøysenhuset, 24.01.18
 • Presentasjon av BOR-prosjektet på International Association for Critical Realism (IACR) 21st annual Conferance på Lillehammer: “Sustainable development of second-home destinations”, 29.08.18
 • Internseminar med postdoktor Jacob Trischler fra Karlstads Universitet og Centrum för Tjänsteforskning, med tema «Co-design as an approach to service innovation», 20.09.18.
 • Ledelse av egen sesjon knyttet til Bærekraftige opplevelser i reiselivet, på Nordic Symposium on Tourism and hospitality research, Alta, 24. -25.09.18
 • Internseminar med professor Janne Liburd som er leder for Center for Turisme, Kultur og Innovasjon ved Syddansk Universitet, 25.10.18.
 • Eksternt seminar: Janne Liburd holdt også en åpen presentasjon om «Valueing Nature – Cases from the Wadden Sea and the Great Barrier Reef», 25.10.18.
 • Avslutningskonferanse for prosjekt «InnoCoast» i Aalborg, Danmark, 23. – 24. 01.19
 • Presentasjon av Case Mjøsa på Snowball-konferansen, Lillehammer 04.02.19
 • Samarbeid med prosjekt Kongevegen over Dovrefjell, presentasjon av BOR-prosjektet for samarbeidsgruppen på Hjerkinn, 04.04.19
 • Presentasjon av BOR-prosjektet på Innovasjon Norge sin nasjonale nettverkssamling for Bærekraftige Reisemål 27. 04.19
 • Presentasjon av BOR-prosjektet på Høgskolen i Innlandet v/Handelshøgskolen sitt internseminar 13.06.19
 • Konferansepresentasjon og fagfellevurdert publisert konferansepaper om co-design som pedagogikk og læringstilgang med b.la. studentinvolveringen i Case Mjøsa, BEST EN, San Francisco, juli 2019
 • Lunsjseminar på Dombås under Forskningsdagene 2019 på Dombås, med egne og eksterne presentasjoner, 18.09.19
 • Seminar Å Nasjonalparke, med elever fra Nord-Gudbrandsdalen videregående og HINN studenter, Lillehammer, 14.11.19
 • 50%-seminar for doktorgradsstipendiat Eva Duedahl – «Co-designing Tourism for Sustainable Development Transistions» 31.01.20
 • Presentasjon på Forskertorget, Snowball-konferansen, Lillehammer, 02.03.20
 • Presentasjon av resultater og vegen videre med Visit Lillehammer, Lillehammer, 09.09.20
 • Presentasjon av BOR-prosjektet på styreseminar for Olympiaparken, Lillehammer, 22.09.20
 • Avslutningswebinar BOR-prosjektet, i Zoom, 25.11.20

Kronikker og populær vitenskapelige artikler