Hva skjer i CreaTur

2022

Temaheftet med funn og anbefalinger fra CreaTur publiseres ila juni 2022

2021

Mange leier ut huset sitt via AirBnb, Creaturs Kristine Blekastad Sagheim kommenterer (desember 2022)

Artikkel Digitalisering i små og mellomstore reiselivsbedrifter i rurale regioner i Magma (november 2022) 

Innovasjons Camp med elever fra Nord-Gudbrandsdalen vgs om delingsapper for sykkelopplevelser (oktober 2022)

Innovasjons Camp med masterstudenter i Innovasjon om delingsapper for sykkelopplevelser (oktober 2022)

Kronikk i Dagens Næringsliv (september 2021)

Foredrag og filmpresentasjoner på Forskertog under Forskningsdagene (september 2021)

Intervjuer om lån av turutstyr, basert på spørreundersøkelse fra 2020 (sommer 2021)

Delfi-undersøkelse direkte rettet mot reiselivs- og kreative næringer som svarer på spørsmål rundt fremtidsscenarier og delingsøknomi (juni 2021)

Publisering artikkel Blessing or curse for regions and firms? Narratives of the sharing economy as an innovative practice in a rural region in Norway (mai 2021)

CreaTur på Dagsrevyen (mai 2021)

Pandemien kan være bra for delingsøkonomien (artikkel på forskning.no, januar 2021)

2020

Scenarioverksted om delingsøkonomi med behovseiere (desember 2020)

Informasjon til reiselivsaktører som er tilknyttet Visit Lillehammer (høst 2020)

Spørreundersøkelse om deling av utstyr lansert (sommer 2020)

Interessant arbeidsseminar med nøkkelaktører og partnere i Gudbrandsdalen (februar 2020)

Hva kan vi dele i Innlandet? Les kronikken til stipendiat Kristine Sagheim her (publisert 30.01.2020 i avisa GD)

2019

Doktorgradsprosjekt ‘Delingsøkonomi i rurale strøk’