Case Mjøsa

Temaet Kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser bør fanges opp av næringen. Hvordan skal man i lys av denne utviklingen jobbe med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Hvordan skal en legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der?

Les kronikken ‘Vårt Mjøsa: om å verne sammen for det vi bryr oss om (september 2019)

Her vektlegges sosial bærekraft og tilbud til ulike generasjoner. For dette temaet er Mjøsområdet valgt som case. 

2018:

I uke 30, 31 og 32 i 2018 har forskerne vært ute ut på feltarbeid. De ønsker å se Mjøsregionen gjennom turistenes briller og skal spørre informantene blant annet om de kan velge ut noen bilder de har tatt av opplevelser i regionen.

Onsdag 25.oktober samles inviterte aktører fra næringslivet, frivillighet og mer for å i felleskap komme fram til konkrete tiltak som kan bidra til at de som bruker Mjøsregionen kan få enda bedre opplevelser i årene som kommer. Dette vil gjøres ved å bl.a. bruke data fra sommerens feltarbeid.

Les reportasje om feltarbeidet her 

Bildet: Visit Norway Didrick Stenersen