Trender på Dovrefjell

Hvordan brukes Dovrefjellet? Basert på tidligere undersøkelser kan vi definere noen trender:

  • Folk går mer på dagstur som også har kortere varighet (vanligst 4 timer)
  • Blant flerdagersturene har andelen på todagers-tur økt markant
  • Nesten halvparten av besøkende i 2012 var førstegangsbesøkende
  • Flere enn før følger merka stier

Mer internasjonalt

Området besøkes av flere utlendinger enn før:
I 1999 var det registrert 15 registrerte nasjonaliteter som besøkte Dovrefjellet, ti år seinere i 2009 var antallet økt til 32 forskjellige nasjonaliteter. Nederlendere og tyskere dominerer. Blant nordmenn kommer flest besøkende fra Trøndelag og Nord-Vestlandet.

Natur og lite tilrettelegging

De besøkende ønsker naturopplevelser med innhold av stillhet, urørthet og vakre omgivelser. Det generelle bildet viser at folk vil ha lav grad og enkel tilrettelegging: besøkende ønsker informasjon om turmuligheter og tradisjonelle tiltak som letter fremkommeligheten, som for eksempel tydelig merking av stier.

Lese mer? Disse NINA-rapportene omtaler trendene:

Gundersen, V., Andersen, O., Wold, L. C., Nerhoel, I., Fangel, K., Vistad, O. I. & K. R. Båtstad. 2013. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser – NINA Rapport 933. 101 s.  Last ned rapporten om Ferdsel i Snøhettaområdet her

Gundersen, V., Nerhoel, I., Wold, L. C. & A. J. Mortensen. 2013 b. Ferdsel i Snøhettaområdet – Del 2. Fokusområder og lokaliteter- NINA Rapport 934. 133 s.   Last ned rapporten om fokusområder og lokaliteter her

Dovrefjell Bilde: Vegard Gundersen