CreaTur

«Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: en potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer»  forkortes til CreaTur. Prosjektet er et samarbeid mellom HINN, Transportøkonomisk institutt, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Visit Lillehammer, IKT-Ressursforum Innlandet og DNT. Det blir flere partnere i løpet av prosjekter, som skal ledes av Kjell Overvåg.

Hovedmålet med CreaTur er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskapning og sysselsetning for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å anbefale myndigheter og næringslivet for å utnytte potensiale digitalisering og delingsøkonomien gir.

Husdelingstjeneste Airbnb og drosjetjeneste Uber er allerede kjente eksempler av delingsøkonomien. CreaTur skal se på andre og nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskapning. -Her kan man tenke på alt mulig fra deling av friluftsutstyr eller klær til deling av kompetanse innen for eksempel fisking, forteller Overvåg.

Det er utlyst en stipendiatstilling i forbindelse med prosjektet.

Prosjektet har en ramme på 7,5 millioner, finansiert av Regionale forskningsfond Innlandet (RFFINNL). CreaTur avsluttes i desember 2021.