CreaTur

«Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: en potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer»  forkortes til CreaTur. Prosjektet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Transportøkonomisk institutt, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Visit Lillehammer, IKT-Ressursforum Innlandet og DNT. Prosjektleder er Merethe Lerfald, Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

JUNI 2022: Les CreaTurs temahefte om delingsøkonomi i Innlandet her

Hovedmålet med CreaTur er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskapning og sysselsetning for Innlandets reiselivsbedrifter. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å anbefale myndigheter og næringslivet for å utnytte potensiale digitalisering og delingsøkonomien gir.

Husdelingstjeneste Airbnb og drosjetjeneste Uber er allerede kjente eksempler av delingsøkonomien. CreaTur skal se på andre og nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskapning. -Her kan man tenke på alt mulig fra deling av friluftsutstyr eller klær til deling av kompetanse innen for eksempel fisking, forteller Overvåg.

Det er utlyst en stipendiatstilling i forbindelse med prosjektet.

Prosjektet har en ramme på 7,5 millioner, finansiert av Regionale forskningsfond Innlandet (RFFINNL). Innholdet i CreaTur og tidsrammen ble justert i forbindelse med pandemien og avsluttes nå i juni 2022.

Her kan du lese hva som skjer i Creatur

Her kan du se hvem som jobber med CreaTur

Her kan du lese mer om CreaTurs temahefte som publiseres juni 2022 

 

 

Infoflyer til CreaTur 2019. Prosjektet ble litt justert ifm pandemien.