Drivere for bruk av delingstjenester

Delingstjenester demokratiserer markedsplasser, muliggjør tilgang til ressurser og utvider muligheter for små bedrifter og enkeltpersoner. Delt forbruk er en praksis som vil forbedre dagens vaner og gjør oss mer bærekraftig. Som en økonomisk modell gjør delingsøkonomi enkeltpersoner i stand til å dele underutnyttede varene og tjenestene, redusere den totale ressursbruken og forlenge produktets levetid.

Å dele materialer, omfordele produkter eller intensivere bruken av produkter og plass gjennom korttidsleie kan bidra til å spare naturressurser, redusere forurensning og overdreven energibruk. Derfor kan delingstjenester fremme en bærekraftig markedsplass, som kan bidra til å optimalisere de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av forbruk

Forskere fant for eksempel at bildeling reduserer klimagassutslippene til husholdninger i Nord-Amerika. På samme måte hevdet annen forskning at nye dele-bil-medlemmer reduserer klimagassutslipp og transportrelatert energibruk med 51 %. I denne sammenhengen har delingsøkonomien potensial til å redusere miljøskader og bidrar til et skifte mot en mer bærekraftig forretningsmodell.

En studie i Stor-Britannia hevder at hovedårsaken til at brukere velger å benytte en delingsplattform er «å være grønn». Bærekraft fremmer en positiv holdning til deling av tjenester, men ikke nødvendigvis intensjon om å bruke. En studie fra Amsterdam viser at miljøfaktorer er en viktig driver for bil- og samkjøring. På samme måte påpeker en annen studie at leie av klær fra RenttheRunway er drevet av bærekraftmotiver.

Sosial nytte som driver

En studie i Storbritannia hevder at hovedårsaken til at brukere velger å benytte en delingsplattform er «å være grønn». Bærekraft fremmer en positiv holdning til deling av tjenester, men ikke nødvendigvis intensjon om å bruke. En studie fra Amsterdam viser at miljøfaktorer er en viktig driver for bil- og samkjøring. På samme måte påpeker en annen studie at leie av klær fra RenttheRunway er drevet av bærekraftmotiver.

Empirisk har man imidlertid funnet blandede resultater. Flere studier finner at den sosiale driveren enten er svak eller ikke eksisterende. Andre antyder at sosiale motiver er den sterkeste driveren for å delta i delingssystemene. En studie  om forbrukspraksis i delingsøkonomien, og resultatene understreker at delingsøkonomi gir positive resultater for forbrukere og deres sosiale interaksjoner. Evnen til å bli kjent med nye mennesker og få venner kan stimulere til deltagelse i delingsøkonomien. For eksempel er motivasjon for å bli kjent med og samhandle med lokalbefolkningen en viktige driver for valg av blant annet Airbnb. Forskning peker også på at sosiale goder har sterk innflytelse på kundens engasjement for deling. For matdeling er sosiale motivasjoner den sterkeste driveren for deltakelse. Deltakere i matbyttet tror at utvekslingen deres fremmer sosial tilknytning på et samfunnsnivå der de engasjerer seg med likesinnede. I en stor studie med Airbnb-verter, kommer det frem at «å møte nye mennesker» er en viktig drivkraft for å delta.

Økonomisk nytte som driver

Den økonomiske motivasjonen er en av de mest avgjørende driverne for forbrukeres valg av produkter i et marked – og mye tyder at dette også er gjeldende for delingstjenester. Dersom forbrukere oppfatter at Airbnb gir rimeligere overnattingsmuligheter og mer plass for pengene enn tradisjonelle hoteller, så er trolig sannsynligheten stor for at denne delingstjenesten prøves.

PwC fant i 2015 i en undersøkelse at mer enn 80 % av amerikanere over 18 år mener at delingstjenester tilbyr alternativer til en lavere kostnad enn tilsvarende alternativer fra tradisjonelle leverandører. Det er derfor sannsynlig at mange forbrukere og i alle fall kunder som er opptatt av å spare penger vil se nytten og fordelen ved å velge delingstjenester. De prisfølsomme kundegruppene vil av økonomiske årsaker velge delingstjenester selv om det kan være risiko eller andre barrierer knyttet til bruk.

I tillegg til det å spare penger kan delingstjenester også spare deg for tid og andre kostnader, det vil si at din nytte øker. Mange hevder for eksempel at det både er billigere og raskere å bestille en Uber (sparer penger og tid) og at man i tillegg slipper kostnaden med å finne parkeringsplass til egen bil.

Ikke nok med at man kan spare penger, delingsøkonomien gjør det også mulig å tjene penger. Man kan for eksempel benytte seg av en Uber for å komme seg fra A til B når man har behov for det, og man kan i tillegg benytte egen bil til å tilby tjenester gjennom Uber og på den måten ha ekstra inntekter på egen bil. Den økonomiske nytten som driver for valg av delingstjenester er funnet i flere studier. Tross denne logiske argumentasjonen for at økonomisk nytte er en driver for valg av delingstjenester er det flere studier som ikke finner støtte for dette. Videre fant forskere i Sør-Amerika ut at økonomiske motiver er driver for valg av delingstjenester, men at den relative betydningen var lavere enn andre drivere som nytelse, bærekraft og omdømme.

Opplevelse som driver

I den gjennomførte metaanalysen finner vi at at opplevelser, underholdning og variasjon er den viktigste driveren for valg av delingstjenester.

Dette er et nytt, og for oss forskere overraskende, funn. Det indikerer at behovet for opplevelser og underholdning er stort. Delingsplattformer er en måte å levere tjenester på som gjør det mulig å gi brukeren en unik opplevelse. Et Airbnb opphold kan for eksempel sette deg bedre i stand til å komme tett på lokalbefolkningen. Du bor slik de lokale bor og dette gir en mer autentisk opplevelse.

Bestiller du en Uber kan du følge bilen på mobiltelefonen og du vet dermed nøyaktig når den kommer. Turen er forhåndsbetalt og gir deg en mer avslappet biltur der du kan oppleve omgivelsene snarere enn å følge med på et taksameter i en vanlig drosje som du aldri vet når vil stoppe. Brukerne opplever delingstjenester som spennende og nytt.

For tilbydere betyr dette funnet at de må tilpasse kundenes behov. Er ikke tjenesten tilpasset for eksempel behovet for fleksibilitet, er det usannsynlig at tjenesten blir brukt igjen.