Om senteret

Senter for reiselivsforskning er etablert av Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark (sammen Høgskolen i Innlandet fra 1.1.17), Norsk institutt for naturforskning og Østlandsforskning. Senteret er dannet for å styrke den reiselivsrelaterte forskningen i Innlandet gjennom samarbeid og faglige synergier. Dette rommer også en ambisjon om større gjennomslagskraft i konkurransen om forskningsmidler.

Ett av senterets mål er å gjøre forskningen lettere tilgjengelig og mer relevant for reiselivsnæringene og for offentlige myndigheter som jobber med reiselivsutvikling. Gjennom senteret vil vi synliggjøre det samlede miljøet for reiselivsforskning på Lillehammer. Senteret skal gjøre det enklere å få kontakt med reiselivsforskerne, å få informasjon om forskning og resultater, samt å bestille forsknings- og utredningsoppdrag. Etableringen av senteret er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Innlandet.

Senterets ledelse kan bistå med å formidle kontakt til forskere eller forskningsmiljøer.

Spørsmål kan rettes til senterets leder eller kontaktpersonene ved de respektive institusjonene som står bak senteret. Eventuelle henvendelser om FoU-oppdrag kan rettes til de samme kontaktpersonene.

ØstlandsforskningNorsk institutt for naturforskning