Fritidsboliger, bærekraft og flyreiser. Forskerne tilknyttet Senter for Reiselivsforskning har i sommer formidlet kunnskap fra mange områder og i mange forskjellige kanaler. Nylig ble artikkelen ‘Planning of second-home tourism and sustainability in various locations:...