Hva vil skje med deling av produkter og tjenester innen reiseliv og kreative næringer i Innlandet på bakgrunn av forskjellige scenarioer? Hvilke løsninger er aktuelle, og hvilke tiltak kan anbefales? Prosjektgruppa i CreaTur arrangerte nylig et digitalt...