Nasjonalparkene og deres rene natur er Norges stolthet. Turistene elsker dem, men mange lokale ser ofte konflikter: konflikt knyttet til bruk og vern, konflikt mellom villrein og mennesker, mellom økonomiske interesser og naturen. Men hva synes fremtidens brukere,...