Fire reiselivsforskere er i uke 20 på befaring på Renåfjellet i forbindelse med forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR). Området er valgt som ett av flere case i prosjektet. Tidligere har BOR-prosjektet blant annet sett på det Sjusjøen som...