Prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet har i fjor hatt fokus på Dovrefjell og Dombås blant annet ved å se på hvordan fjellområdene og nasjonalparkene blir brukt. Norsk Institutt for Naturforskning har parallelt gjennomført en ferdselsundersøkelse rundt...