Folk deler av praktiske, økonomiske eller idealistiske grunner. Er å leie, låne og dele i stedet for å eie noe som vil bli mer vanlig framover, spurte vi i fjor sommer. 523 personer fant frem til vår digitale spørreundersøkelsen. I hvilken grad er  folk er opptatt av...