Fjellområder i Norge: Attraktive bygdesamfunn eller urbane rekreasjonsområder?

Med bakgrunn bl.a. i omstillingen på norske fjelldestinasjoner «fra hotell til hytte», dreiningen i naturforvaltningsretorikken om «bruk og vern», samt stadig større utfordringer i store deler av «Fjell-Norge» når det gjelder bosetting og sysselsetting, studeres forvaltningspraksis og utviklingsmuligheter. Prosjektet har fire caseområder i Norge, og utstrakt forsknings­samarbeid med forskere i Sveits, Skottland og Canada. Prosjektet ledes av Østlandsforskning, og de norske samarbeidspartnerne er HiL, NTNU og Norut. Prosjektperioden er 2011-2014.

Publikasjoner fra Fjellområder i Norge: Attraktive bygdesamfunn eller urbane rekreasjonsområder

FJELLOMRÅDER OG FJELLKOMMUNER I SØR-NORGE

Fjellkommuner i Norge