Om fritidsboliger i Gran

Lygna representerer et nytt hytteutbyggingsfelt i Gran kommune, preget av tett utbygging, planering av natur og store arealer til infrastruktur. Det er også hotell og skiarena i området. I forlengelsen av denne utbyggingen er det besluttet å åpne et nytt område for bygging av «klimapositive hytter». Konseptet innebærer at en fritidsbolig skal generere mer energi enn det som brukes i løpet av dens livstid, både i forbindelse med bygging og bruk. Hyttene skal blant annet produsere energi, og overskuddet sendes ut på nettet.

Hva sier folk om Lygna?

Trusselen mot mangfoldet i naturen er blitt stor nok, også her i Gran, sa vi. Da trengs det likevel enda et stort hytteområde, sånn at utbyggerne kan finne ut hvordan 100 hytter kan hjelpe klimaet (leserbrev i Hadeland avis, 14.12.2019)

Gran kommune ligger i influens- og pendlingsomlandet til Oslo, og har slik sett ikke særlig utfordringer med økonomisk utvikling sammenliknet med mange andre. Fritidsboligbygging har (foreløpig) ikke fått et omfang som har aktualisert problemstillinger i sosialsfæren. Gran har derimot lenge hatt fokus på miljøspørsmål, og man har blant annet, sammen med kommunene i regionen, ansatt en klimapådriver. Det understreker at miljø er et tema i fokus og at nærheten til Oslo-området nok også bidrar til et økende press på naturområdene i kommunen.