Intro – fond for kulturnæringene i Tromsø, evaluering

INTRO-fondet skal stimulere til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering i kulturnæringene i Tromsøregionen. Ordningen har vært finansiert ved hjelp av RDA-midler og fungert som et kommunalt næringsfond med øremerket næringsinnretning. Fondet har hatt 40 tilskottsmillioner i tillegg til driften. Etter tre års drift er ordningen under evaluering, og Østlandsforskning gjør dette sammen med Norut. Prosjektet ser nærmere på forutsetninger for å utvikle lønnsomme kulturbedrifter og hva som kan forventes av effekter av INTRO-fondets satsinger. Prosjektet ble avslutte høsten 2013.