Avsluttede prosjekter

 

Innovasjon i reiselivsnæringen

Et strategisk høgskoleprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og gjennomført av HiL. Prosjektet ble avsluttet i 2012. I forbindelse med prosjektet ble den første nasjonale undersøkelsen om innovasjon i norsk reiselivsnæring gjennomført. I publikasjonene er det fokusert på eksterne og bedriftsinterne drivkrefter og barrierer for innovasjon, samt virkemiddelapparatets betydning. En doktorgradsstipendiat har arbeidet med estetiske dimensjoners betydning for turisters opplevelser.