Creatur temahefte

Creatur-prosjektet om delingsøkonomi i Innlandet avrundes i mai 2022. På denne siden publiseres temaheftet som oppsummerer funnene fra Creatur medio mai.