Digitalt temahefte For verden, verten og vettet

Det digitale temaheftet ‘For verden, verten og vettet’ er en oppsummering av funn og aktiviteter i det 3-årige næringsrettete forskerprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR). Heftet løfter fram kunnskap til ettertanke og refleksjon rundt temaene fritidsboliger, bærekraftige opplevelser og helårsdestinasjoner og stedsutvikling. Det gis også innspill til videre fordypning.

Les temaheftet For verden, verten og vettet her