Trender i reiselivet i innlandet

Trender i reiselivet i innlandet

Prosjektet som er finansiert av Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet, og utføres av partnerne i Senter for reiselivsforskning er avsluttet i oktober 2015.Blant annet er det gjennomført en relativt omfattende undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland om kjennskap til norske vintersportsdestinasjoner, hvilke utenlandske reisemål som norske destinasjoner konkurrer mot, kriterier for valg av reisemål, og reisevaner. Videre er det gjennomført en image-undersøkelse for å kartlegge forestillinger om, og kjennskap til Lillehammerregionen. I prosjektet inngår også problemstillinger om hvordan reiselivsnæringen i Innlandet responderer på det internasjonale reiselivsmarkedet og hvordan offentlige virkemidler påvirker utviklingen av reiselivet i innlandet. Det inngår også en undersøkelse spesielt om hvordan utenlandske turoperatører oppfatter innlandet som reisemål.

De forskjellige forskningsfunn blir kort presentert her:

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet

Trender i forbrukeratferd i det internasjonale reiselivsmarkedet:

Hva trekker vinterturister til Norge og Lillehammer? 

Snøfrelste gjenbesøkende sier Ja til skiaktiviteter og Nei til kulturopplevelser

Dansker har best kjennskap til Lillehammer-regionen, men skidestinasjonene er lite kjent 

«Properties of first-time vs. repeat visitors: lessons for marketing Norwegian ski resorts» 

Image Lillehammer

Bilder av destinasjon Lillehammer. Utviklingen fra 2008 til 2012

Virkemidler og reiseliv

Hvordan påvirker offentlige virkemidler utviklingen av reiselivet i Innlandet?

Annet

Introduksjon av prosjektet

Sammendrag av prosjektet 

Spørreskjemaer som ligger til grunn:


Spørreskjema Image

Trendundersøkelsen