Lilyhammer

I forbindelse med TV-serien «Lilyhammer» gjennomførte Høgskolen i Lillehammer tre intervjuundersøkelser. Den første undersøkelsen omfattet tilreisende til Lillehammer like etter at serien var avsluttet. Formålet med denne undersøkelsen var å se om serien hadde hatt noen betydning for beslutningen om å reise til Lillehammer.

Den andre undersøkelsen ble gjennomført blant de næringsdrivende i Lillehammer. I denne undersøkelsen ble det avdekket i hvilken grad næringslivet hadde benyttet serien i sin markedsføring.

Den tredje undersøkelsen var en nasjonal undersøkelse som tok sikte på å undersøke i hvilken grad serien har påvirket Lillehammers omdømme og om -interessen for å besøke byen hadde økt.