Hva vi vet om pilegrimsvandrere til Nidaros

I 2014 satt forskere ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ut 3 kasser med spørreskjema langs pilegrimsruten i Øyer, på Dovrefjell (Vårstigen) og i Skaun. I 2015 og 2016 ble det igjen samlet inn spørreskjema blant pilegrimvandrere ved hjelp av en til fire kasser plassert fra Jevnaker til Skaun.

Lange turer

Det viser seg at de aller fleste som ferdes på denne pilegrimsleden er langvandrere (2016):

·       98 % var på flerdagers-tur

·       Antall turdager var i gjennomsnitt 25 dager

·       Utlendinger var i gjennomsnitt på tur i flere døgn enn nordmenn

Flere utlendinger

Andelen utlendinger øker kraftig, og tyske pilegrimsvandrere er i flertall:
• 2014: 40 % norske, 35 % tyske
• 2015: 25 % norske, 44 % tyske
• 2016: 18 % norske, 45 % tyske

Hvor skal man sove?

Pilegrimsvandrerne søker en trygg rute, men krever ikke overnattingstilbud av høy standard. Overnattingsformen varierer ofte gjennom turen, for eksempel noen netter i et herberge og noen netter i telt:

·       Halvparten hadde brukt telt (delvis)

·       Nordmenn ønsket i mindre grad enn utlendinger å overnatte i telt eller sove ute

·       1 av 3 pilegrimsvandrerne hadde overnattet på hotell (delvis)

·       Utlendinger ønsket i mindre grad å sove på hotell

Slow tourism

Pilegrimsvandrerne oppgir at de søker det enkle og rolige, gjennom en lang reise til fots. Spørsmål som er interessant å utforske mer i BOR-prosjektet er hvordan pilegrimsvandrernes ønsker for turen og faktiske ferdsel passer med andre brukere på Dovrefjell?

 

Artikkelen om pilegrimvandrer som er benyttet her:
Vistad, O.I. og Øian, H. 2018. Kven er det som går og går, og kvifor går dei? Pilegrim i dag 10/2: 8-11.

 

Pilegrimer ønsker et variert overnattingstilbud. Bilde: Tom Sørheim