Forskerne bak prosjektet ‘Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet’ (BOR) er nå godt i gang med datainnsamlingen på Sjusjøen. Blant annet har det blitt gjennomført mange intervjuer. Destinasjonen er valgt som case for temaet Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner’, der det blant annet fokuseres på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører.

Les mer om de to forskjellige temaer i BOR her

Intervjuer

Så langt er 15 av 20 intervjuer på Sjusjøen gjennomført. Sjusjøen utgjør del av et mer eller mindre sammenhengende natur- og friluftslivslandskap som spenner over både Ringsaker og Lillehammer kommuner, og dermed også to fylker.  -Relevante grunneiere, ledere av velforeninger og reiselivsbedrifter, ansatte i kommuner og på fylkesnivå med ansvarsområder som berører eller blir berørt av destinasjonsutvikling har blitt intervjuet, forteller delprosjektleder Hogne Øien fra NINA. Også hytteeiere kommer til tale og intervjuene med dem gjennomføres i grupper med 4 til 6 deltakere.

Hensikten med intervjuene er å skaffe kunnskap om forskjellige målsetninger, behov og synspunkter ulike aktører har når det gjelder destinasjonsutvikling og bærekraft. Hvordan kan dette kan påvirke og blir påvirket av utviklingsprosessene på og rundt Sjusjøen?

Også de lokale blir spurt

For å få med perspektivet til lokalbefolkningen gjennomfører Norstat på oppdrag fra BOR seinere i år en survey blant 280 innbyggere i Lillehammer og Ringsaker kommuner. Forskerne ønsker å få innblikk i hvilket forhold befolkningene i de to kommunene har til områdene ved Nordseter og Sjusjøen. Øien: -Vi ønsker å få vite hvilke synspunkter og holdninger finnes når det gjelder til utviklingen av disse områdene i fritidsbolig- og annen reiselivssammenheng.

I tillegg til intervjuene og surveyen har det blitt gjennomgått mye relevant dokumentmateriale. Dette dreier seg om areal- og reguleringsplaner, høringsuttalelser og innsigelser, samt aktuelle debatter i lokale og regionale media.

Tidligere i år ble det gjort feltarbeid i forbindelse med det andre temaet i prosjektet, kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling. Les mer om det her