Det var bra med oppmøte da Senter for Reiselivsforsknings avholdt lunsjseminar på Dombås Folkebiblioteket i forbindelse med Forskningsdagene onsdag 18 september. 65 tilhørende fikk høre fem forskjellige foredrag om miljø og reiseliv.Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for et bredt publikum. Målsetningene for festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning, men også å formidle hva forskningen og dens resultater betyr i det daglige liv. Årets tema er ‘Miljø’.

Dombås

Det er første gang Forskningsdagene finner sted nord for Lillehammer og sør for Trondheim. Bak arrangementet på Dombås står en gruppe reiselivsforskere fra Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet og NINA, som jobber sammen i forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet. Prosjektet ser blant annet på hvordan man skal samarbeide for å få til et mer bærekraftig reiseliv i Innlandet.

På seminaret fortalte Carl Bjurstedt fortalte om utfordringene i forvaltningen av Nasjonalparkene. Ole Erik Bjørnstadhaugen presenterte satsingene Nasjonalparkriket gjør  på Dovrefjell. Stipendiat Eva Duedahl snakket om forskningsmetoden som prosjektet bruker, som går ut på å involvere reiselivsaktører, ungdommer og lokalbefolkningen for å angripe miljøutfordringene i fellesskap. NINAs Hogne Øian presenterte forskning som er gjort rundt Pilegrimsleden. Høgskolen i Innlandets Monica Breiby innledet om prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet. Det ble servert lunsj fra den nye lokalbedriften Heime.

Presentasjonene ligger her:

Nasjonalparkforvalter Carl Bjursteds presentasjon

Forsker i NINA Hogne Øians presentasjon

Stipendiat Eva Duedahls presentation

Prosjektleder Monica A. Breibys presentasjon

Les oppslag i lokalavisa Vigga om Å nasjonalparke sammen med elever på Nord-Gudbrandsdalen Videregående torsdag den 20.september

Etter lunjsseminaret tok forskerne og 3. års bachelor i reiselivstudenter en befaring til blant annet Viewpoint Snøhetta.