Hva kan vi dele i Innlandet?

Hva kan vi dele i Innlandet?

Dette er et av flere spørsmål i forskningsprosjektet som studerer delingsøkonomiens muligheter og utfordringer i Innlandet. Hvordan kan fenomenet på sikt bidra til økt verdiskapning og sysselsetting i regionen? Hva bør vi dele, hva ønsker vi å dele og hva er mulig å...

Godt i gang med CreaTur

Etter en master i naturbasert reiseliv og en bachelor i økonomi er en stipendiatstilling der hun forsker på reiseliv og delingsøkonomi midt i blinken for Kristine Blekastad Sagheim (28) fra Gausdal. Sagheim startet i april som PhD-stipendiat i prosjektet...
Hytter, hvordan øke bruken?

Hytter, hvordan øke bruken?

Utbyggingen av fritidsboliger er trolig det viktigste som har skjedd i mange dal- og fjellregioner når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling de siste ti-årene. Utbyggingen har også en miljømessig side, jevnfør debatten i mediene i den siste tiden. I dette...