Delingsøkonomien, den har vel ikke kommet til Gudbrandsdalen? Jo da! Det viser funn fra forskningsprosjektet CreaTur, som de siste tre årene har sett på delingsøkonomi i Innlandet. Mange privatpersoner tilbyr overnatting via Airbnb, men ikke alle reiselivsaktører er glade for det. Andre ser likevel trender og muligheter i bruk av digitale plattformer. Kvinner deler mer enn menn og pandemien har ikke skremt oss bort fra deling. I tillegg til økonomiske og bærekraftsmessige fordeler, fant forskerne ut at vi rett og slett synes opplevelsene blir bedre når vi bruker delingsplattformer.

Dette og flere resultater presenteres i et temaheftet om delingsøkonomi i Innlandet, som du kan laste ned gratis her (åpner i ny fane)

I slutten av heftet anbefaler forskerne å gripe mulighetene og foreslår konkrete tiltak til både reiselivsnæringen og myndighetene. I tillegg definerer de flere forskningsbehov rundt delingsøkonomi-fenomenet.

Om CreaTur

CreaTur ser på andre og nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskaping i reiselivet i Innlandet. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond Innlandet, og et samarbeid mellom Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet, Transport Økonomisk institutt, Samfunns- og næringslivsforskning og Norges Handelshøyskole. I tillegg til meta-analyser, spørreundersøkelser og intervjuer har CreaTur brukt innovative forskningsmetoder.

Les mer om metodene i CreaTur her