Det ble gode diskusjoner da nøkkelaktører og partnere i CreaTur prosjektet nylig møttes på Vinstra for et arbeidsseminar. Til stedet var representanter fra DNT Oslo, DNT hytter i Gudbrandsdalen, delingsplattformen Nabobil, Visit Lillehammer, Transport Økonomisk Institutt, Østlandsforsking, Høgskolen i Innlandet og MIMIR.

Deling er i stor grad et byfenomen, og det ble raskt tydelig at det er betydelige utfordringer med ’å dele’ i rurale områder, dvs utenfor byene. Tilgjengelighet og kunnskap ble nevnt som barrierer. Kunder må kunne stole på at det finnes for eksempel transportmidler med plass til ski og at de kan få tilgang til utstyr i riktig størrelse. Er det nok folk i Gudbrandsdalen til at tilbud og etterspørsel kan henge sammen? Kan tilreisende fra byene, gi grunnlag for et større delingstilbud?

Hva er deling?

Det ble også diskutert hva som egentlig er deling. Er det fortsatt ’deling’ hvis kassa-apparatet kommer inn? I prosjektet CreaTur vil fokus ligge på å utnytte ekisterende ressurser, og siden prosjektet har som mål å bidra til verdiskaping i rurale strøk, må det aksepteres noen form for betaling.

Dagens diskusjon viser at begrepet ’delingsøkonomi’ forstås ulikt. I det videre arbeidet må vi være tydelige på hva hvilke aktiviteter og tjenester som ligger innenfor ’delingsøkonomi’. Tilreisende vil være viktige ressurser i utviklingen av slike tilbud.

Hva skjer de neste måneder

Neste uke presenteres prosjektet på Reiselivskonferansen Snowball på Lillehammer. To masterstudenter innenfor emnet Innovasjon er i gang med sin datainnsamling i forbindelse med masteroppgaven de skal skrive om temaet. Forskerne skal snart velge ut noen DNT-turer til datainnsamlingen som skal foregå i sommer. Her skal det bli spørreundersøkelser og intervjuer.delingsøkonomi som forretningsmodell

Om CreaTur

Hovedmålet med CreaTur er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskaping og sysselsetting for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer. Dette skal gi et kunnskapsgrunnlag for at myndigheter og næringslivet i større grad kan utnytte potensiale digitalisering og delingsøkonomien gir.

Forskere fra TØI, SNF, Østlandsforskning og HINN jobber sammen på prosjektet, som er finansiert av Regionalt Forskingsfond Innlandet og varer ut 2021.