Fritidsboliger

[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»] Fritidsboliger Både Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer HiL utførte forskning knyttet til hytter og fritidsboliger. Dette har dels vært forskningsoppdrag bestilt av...