Innovasjoner i norske næringer – et geografisk perspektiv

Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn og Sæther, Bjørnar (red.) (2008): Innovasjoner i norske næringer – et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget: Bergen.
ISBN 978-82-450-0801-2