largeimg89Østlandsforskning

Johnstad, Tom og Hauge, Atle (red.) (2009): Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Opplandske Bokforlag: Vallset.
ISBN 978-82-7518-165-5