På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien

Olsson, Eva; Hauge, Atle og Ericsson, Birgitta (red.) (2012): På gränsen. Interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien. Karlstad University Press: Karlstad. ISBN 978-91-7063-457-4