Innovasjon, opplevelser og reiseliv

Teigen, Håvard; Mehmetoglu, Mehmet og Haraldsen, Tone red.) (2009): Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Fagbokforlaget: Bergen. ISBN 978-82-450-0925-5