Fritidsboliger

Fritidsboliger Både Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer HiL utført forskning knyttet til hytter og fritidsboliger. Dette har dels vært forskningsoppdrag bestilt av næringsinteressenter der formålet eksempelvis har vært å kartlegge økonomiske virkninger og...