Bruk og vern av nasjonalparker

Verneområder, særlig nasjonalparker utgjør store deler av arealene i fjellområdene i Innlandet. NINA har til enhver tid ulike prosjekter som omhandler bruk, vern og forvaltning av verneområder, så vel for ivaretagelse av landskap og naturmangfold som for bruk og utnyttelse til friluftsliv og turisme. Prosjektene tar for seg ulike temaer, som forskning på brukerpreferanser, markedsmuligheter og reiselivsprodukter i verneområdene, konflikter om bruk og vern og effekter av ulike forvaltningsmessige tiltak. Prosjektene tar for seg ulike verneområder i innlandet, og i noen tilfeller sammenlignes bruk og forvaltning av disse områdene med situasjonen i andre land.