Forskerne bak prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet skal under de nasjonale Forskningsdagene til Dombås og Dovrefjell. Onsdag den 18.september starter med datainnsamling og intervjuer med næringsaktører i forbindelse med ‘Case Dovre’

Etter det er det tid for et åpent Lunsjseminar det bærekraft, pilgrimsleder, stedsutvikling og nasjonalparkene står sentrale. I tillegg til prosjektets reiselivsforskere blir det innlegg fra Ole Erik Bjørnstadhauegn fra Nasjonalparkriket Reiseliv og Carl S. Bjurstedt, nasjonalparkforvalter for Dovrefjell og Sundafjell Nasjonalpark.

Seminaret passer for alle med interesse for nærings- og reiseliv. Det serveres en enkel lunsj og vi håper på gode diskusjoner! Husk å bruke #vårtdovre

På torsdag gjennomfører forskerne et co-design eksperiment med skoleelever. Her står spørsmålet hvordan fremtidens nasjonalparkopplevelser bør se ut sentralt. Funnene kan gi viktige føringer for de som skal drive med utvikling av fremtidige opplevelser i nasjonalparkene, les mer om det her