DNT-møte med foredrag på HINN

DNT-møte med foredrag på HINN

-Hva turistene ser, sanser og opplever på en turistdestinasjon, kan spille en avgjørende rolle for deres tilfredshet med ferieoppholdet, sier førsteamanuensis og leder i Senter for Reiselivsforskning Monica Breiby. -Dette kan igjen virke inn på hva de forteller til...