-Hva turistene ser, sanser og opplever på en turistdestinasjon, kan spille en avgjørende rolle for deres tilfredshet med ferieoppholdet, sier førsteamanuensis og leder i Senter for Reiselivsforskning Monica Breiby. -Dette kan igjen virke inn på hva de forteller til andre om destinasjonen i ettertid, og om de velger å komme igjen.

Hun holder foredrag på DNTs Høstmøte, torsdag 30.november på Høgskolen Innlandet i Lillehammer. DNT Ung skal også bli presentert og det serveres en matbit.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.