[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»]

Utvikling av innlandsfiske som turisme

Fisk og vilt er fra gammelt viktige ressurser for innlandet. I dag har ressursene først og fremst betydning for rekreasjon og turisme. Mens sjøfisket langs kysten og laksefisket i elvene har stor betydning som basis for turisme i mange regioner, henger innlandsfisken på visse områder litt etter. Mange aktører både i Hedmark, Oppland og Buskerud arbeider nå aktivt med å utvikle salgbare produkter og attraksjoner basert på innlandsfisk. NINA bistår i dette samarbeidet med både ressurs-, markeds- og økonomikompetanse.

[/block]