[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»]

Tre nye rapporter fra NINA om elvesport og fisketurisme.

12.06.2014

1.Erfaringer med innføring av fluesone i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune:
NINA rapport 1037

Formålet med undersøkelsen har vært todelt:
1)Gi en beskrivelse av fiskerne og deres ønsker i området hvor fluefiskesona ble etablert,
2) Oppsummere erfaringene med etablering av ei fluesone.

Totalt ble 56 fiskere intervjuet. Dataene fra spørreundersøkelsen har, sammen med en fullstendig oversikt over kortsalget i de to fiskekortområdene i Sel, dannet grunnlaget for å beregne fiskeinnsats, omsetning av fiskekort og fiskernes totale kjøp av varer og tjenester under fiske i 2012 og 2013. Intervjuundersøkelsen hadde fokus på informantenes fiskevaner og hvilke tilretteleggingstiltak som er etterspurt.

2.Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013:
NINA-Rapport1021

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har det vært ønskelig å teste ut en metode for beregning av fiskernes forbruk i Fishspot, dvs. deres kjøp av fiskekort og ulike andre varer og tjenester ifm. fiske. For det andre har det vært ønskelig å gjøre en beregning av fiskernes forbruk i Fishspot i 2013.

Fiskekortområdene i Fishspot solgte fiskekort for 6,2 millioner kroner i 2013, en økning på 10 prosent fra 2012. Samlet fiskeinnsats for de rundt 18 000 fiskerne i Fishspot ble beregnet til 102 000 døgn hvor tilreisende fiskeres andel av dette var 78 000 døgn. I snitt fisket hver fisker i 6 døgn, mens turen samlet sett varte i 7 døgn. Dette gir til sammen 119 000 overnattingsdøgn.

3.Elvesportaktiviteten i Ottaelva:
NINA Rapport 949

Omsetningen som er knyttet til turistenes deltakelse i elvesportsaktiviteter i Ottaelva nedenforEidefoss, ble for 2012 beregnet til i underkant av 5 millioner. Det var 1 858 gjester som deltok på raftingaktiviteter og 280 på elvepadling i regi av kommersielle bedrifter. Aktiviteten i Ottaelva utgjorde rundt 15 prosent av den samlede aktiviteten til de kommersielle bedriftene (både Otta og Sjoa). I tillegg kom arrangementer og aktiviteter til frivillige organisasjoner. Det siste er estimert til rundt 750 gjestedøgn til en verdi av rundt 0,8 millioner kroner. Verdien av ikke registrerte aktiviteter (egenorganisert rafting og elvepadling) er anslått til 0,4 millioner kroner. Utviklingen i antall gjester hos de kommersielle elvesportsbedriftene har økt med rundt 10 i perioden 2008 til 2012, mens aktivitetene i Ottaelva økte med 24 prosent. Rundt 98 prosent av elvesportsutøverne var tilreisende turister. Verdien av et gjestedøgn hos de kommersielle bedriftene ble estimert til 1 400 kroner.

[/block]