Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringer og reise(u)vaner

Klimaendringene vil påvirke reisevanene våre.  Avkjølingsturisme er et nytt ord som har oppstått, og flere har hevdet at land som ligger lenger nord vil få økt turisttrafikk. Hvor godt rustet er vi for slike endringer i reisevaner? Av Monica A. Breiby, Birgitta...