Workshop med Snowball

21.08.2013

9. august 2013 ble det arrangert en workshop der foreløpige resultater fra RFF-prosjekt – «Trender i reiselivet i innlandet» ble presentert og diskutert med
representanter for Snowball. De foreløpige resultatene er lagt ut under denne hjemmesidens fane