Seminar om naturbasert turisme og attraksjonsutvikling 24. mars 2014

reiseliv2Et forskernettverk på feltet opplevelses- og attraksjonsutvikling i distrikts-Norge samles på Lillehammer 24.mars. Dette er åttende året at seminaret arrangeres. Her presenteres og diskuteres forskningsarbeider. I tillegg er nettverket en ressurs når nye prosjekter skal utvikles og finansieres. Nettverket inkluderer NINA, Høgskolen i Lillehammer, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk senter for bygdeforskning og Østlandsforskning.