Professor Kjell Overvåg tar per direkte over som leder for Senter for Reiselivsforskning. Bakgrunnen er at førsteamanuensis Monica Breiby går over i stillingen som postdoktor for reiseliv i prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).

Overvåg har vært tilknyttet Senteret i mange år på forskjellige prosjekter. Han er utdannet som samfunnsgeograf med en PhD fra NTNU i Trondheim og hovedfag fra UiO. Tittelen på doktoravhandlingen var «Second homes in eastern Norway – from marginal land to commodity». Overvåg har vært professor ved HINN siden februar 2017 og kom da fra en forskerstilling i Østlandsforskning.