Ny forskersøknad til VRI sendt!

11.04.2014

«Destination dynamics and innovation in tourism» er temaet for forskersøknaden som nå er sendt til VRI-programmet (Virkemidler for Regional fou og Innovasjon) i Norges forskningsråd. HiL og ØF vil sammen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold forske på innovasjonssystemet i reiselivsnæringen. Det er særlig utfordrende da det er mange uavhengige bedrifter som kollektivt samproduserer selve reiselivsproduktet, noe som blant annet gjør det uklart hva som driver innovasjoner og deres bidrag til verdiskaping og bedriftsutvikling. Søknaden ventes behandlet i forskningsrådet før sommerferien.