[block border=»1px dashed #838b75″ padding=»10px 15px»]

«Naturbasert reiseliv og estetikkdimensjoners rolle»

8.6.2015

Monica Breiby ved Høgskolen i Lillehammer disputerer for sin doktorgrad 15.juni 2015 med avhandling fokusert på estetikk og naturbasert reiseliv. Et sentralt funn i Breibys studie, er at estetikkdimensjoner i naturbasert reiseliv ikke bare omfatter det visuelle, men engasjerer flere sanser. Turistene er ikke bare passivt beskuende, men også aktivt sansende. Mer om disputas her.

[/block]