Som en del av oppgavene til Senter for reiselivsforskning, gjennomfører vi en kartlegging av forsknings- og utviklingsbehovet for reiselivet i Innlandet. Formålet med dette er å få bedre kjennskap til hvilke tema og områder aktørene selv vurderer som de mest sentrale å fokusere på. Henvendelsen går til både reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, fylkeskommuner og kommuner i Hedmark og Oppland. Vi håper dere vil ta dere tid til å svare på undersøkelsen, og at dere eventuelt kan videresende henvendelsen til andre relevante personer i fylkeskommunen.

 

Følg lenken for å komme til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=1GXXFDH896CK

 

Vi anmoder om at undersøkelsen besvares så fort som mulig og senest 4.desember.