Hyttene er blitt viktigere for vinterturismen enn hotellene

6.01.2014

Thor Flognfeldt og Even Tjørve har fått publisert artikkelen The Shift from Hotels and Lodges to Second-Home Villages in Mountain-Resort Accommodation I Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2013 Vol, 13 No, 3. sidene 332-352.

Artikkelen ser på hvordan forholdet mellom overnattinger i hoteller/fjellstuer og i private fritidshus i sørøstnorske fjellområder har endret seg de siste tiårene, og spesielt etter 1990. Hvordan disse to sektorene innen reiselivet har utviklet seg som lokale verdiskapere er også diskutert. Denne utviklingen sammenliknes også med lignende trender internasjonalt.

Mens nedgangen i antall gjestedøgn i den tradisjonelle hotellsektoren er stor, så øker antallet moderne, høystandard fritidshus kraftig, og bruken av dem øker stadig. Bruken av fritidshus, både private og de som leies ut av kommersielle hytteformidlingsfirmaer, har mer enn kompensert for nedgangen i antall hotellgjestedøgn, og i dag utgjør fritidshusene en større del av økonomien i fjellregionen enn hotellnæringen.

Dette betyr økt omsetning og økte inntekter til kommuner og lokale tilbydere gjennom en stor og kontinuerlig byggeaktivitet, besøk på aktivitetsanlegg og attraksjoner, økt skatte- og avgiftsinngang, økt lokal handel og salg av lokale produkter. Dessuten kjøper stadig flere hyttebrukere seg bekvemmelighet som vask av hytta etter bruk, brøyting av bilveg fram til hyttedøra og annen service. Etterspørselen etter disse tilbudene styrker lokal sysselsetting og gir lokalsamfunnet et høyere servicetilbud enn de ellers ville hatt.

Denne utviklingen skjøt fart på 1990-tallet etter at det ble mulig å bygge moderne hytter med fasiliteter som vann, kloakk og elektrisitet. En viktig forkaring er at slike hytter gir brukerne en langt større frihet enn hotelloppholdet gav, men samtidig samme bekvemligheter og følelse av luksus. Derfor er det mange tidligere faste hotellgjester som har bygget eller kjøpt slike hytter, helst nær sentra med mange aktivitetstilbud og gjerne i nærheten av det hotellet de tidligere var faste gjester på.

Disse endringene vil kreve at tradisjonelle reiselivsprodusenter og lokalt næringsliv så vel som kommunesektoren etter hvert får øynene opp for fritidshusene som utviklingsressurs i stedet for å bruke kreftene på å redde markedsutsatte hotellforetak.

For nærmere informasjon:

Thor Flognfeldt

Even Tjørve