Folk deler av praktiske, økonomiske eller idealistiske grunner. Er å leie, låne og dele i stedet for å eie noe som vil bli mer vanlig framover, spurte vi i fjor sommer. 523 personer fant frem til vår digitale spørreundersøkelsen. I hvilken grad er  folk er opptatt av å eie eget turutstyr og hvilke erfaringer de har gjort seg med å låne eller dele utstyr?

De første resultatene er nå klare og det virker som at pandemien ikke tar knekken på vår iver etter å dele. 70 prosent av respondentene sier de vil låne som før, 6 prosent tor de vil låne mer og mange svarer de er interesserte i å benytte seg av tilbud som selger billig overskuddsmat eller lokale guidetjenester.

Les mer om dette i vår artikkel om at pandemien kan være bra for delingsøkonomien på nettsted forskning.no

Hvorfor er dette viktig å vite for reiselivet i Innlandet?

Spørsmålet er om det er mulig for reiselivet å bruke deling som virkemiddel for å utløse ubenyttet potensiale for verdiskaping, for å være mer bærekraftig og for innovasjon. For eksempel ved å finne på nye produkter, ved å utløse mersalg eller ved å trekke til seg nye kundegrupper.

Om spørreundersøkelsen:

Spørreundersøkelsen ble gjennomført digitalt i august og september. CreaTur la opp til selvrekruttering via digital deling av undersøkelsen. Respondentene fant lenken til undersøkelsen i sosiale media og på prosjektets nettside. De ble blant annet spurt om deres erfaringer med å låne og dele utstyr, transportmidler, overnatting i DNT-hytter og bruk av delingsapper. 523 personer besvarte undersøkelsen. 119 av dem ønsker å delta i et oppfølgende intervju. En svakhet med selvrekruttering er at en må anta at det kun er de mest engasjerte som velger å svare på undersøkelsen. På den annen side når man personer med turerfaring og som kjenner til ulike typer turer og krav til utstyr.