Eva Duedahl disputerer fredag 1.oktober ved Høgskolen i Innlandet med avhandlingen «Re-imagining sustainable tourism futures with others: A critical introduction and exploration of sustainable tourism co-design as a multifaceted innovation endeavour for better worldmaking». Sentralt hennes forskningsarbeid står samarbeid på tvers av grupper når det kommer til utvikling av bærekraftig turisme. Hun har fokus på å designe reiselivet i felleskap med hverandre (tourism co-design),  en tilnærming som tar utgangspunkt i å utvikle reiselivet «med andre» i motsetning til å utvikle reiselivet «for andre».

Mer om Eva Duedahls avhandling og tidspunkt for prøveforelesningen og disputasen finner du her

Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet

Duedahl har vært stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR, 2018-2020). Hun har her blant annet bidratt med utvikling av nye metoder og med en rekke forskningsartikler.

Eva Duedahl

Mer om å designe et bærekraftig reiseliv i fellesskap og om Duedahls tanker for co-design finner du i BORs temahefte ‘For verden, verten og vettet’ .

Hun har også skrevet flere kronikker, blant annet denne om ‘Å verne sammen om det vi bryr oss om’